Změny v DPFO za rok 2013- limity pro uplatnění slevy na děti a manželku – paušál

Novinka daně z příjmu fyzických osob za rok 2013. Je zde snaha omezit nejen uplatnění výši paušálních výdajů. ale také snaha omezení…

Novinka daně z příjmu fyzických osob za rok 2013. Je zde snaha omezit nejen uplatnění výši paušálních výdajů. ale také snaha omezení slev při většinovém použití paušálních výdajů při zdanění příjmů občanů a podnikatelů.

Slevu na dítě a slevu na vyživovanou manželku či manžela si nemohou odečíst ti, kteří mají příjmy z podnikání podle § 7 či z pronájmu podle § 9 a výdaje uplatnili paušálem. Pokud mají ještě další příjmy např. ze zaměstnání podle § 6 je rozhodující poměr příjmu, kde paušál uplatnili a kde ne.  Pokud činí dílčí základ daně z příjmu, u kterého jsou uplatněny paušální výdaje, více než 50 procent celkového základu daně, nemá poplatník nárok na snížení daně na děti ani manželku. Pokud je však dílčí základ daně nižší než 50 procent celkového základu daně, může si slevy uplatnit, i když využije paušální výdaje.

Eliminování nemožnosti uplatnit slevu na dani na manželku při uplatnění paušálních výdajů může být i využití institutu spolupráce osob dle §13 ZDP. Spolupracující manželka je totiž samostatný daňový subjekt a může si tak uplatnit slevu na dani na poplatníka i v případě, že manžel – podnikatel uplatňuje paušální výdaje.

 


Tématické články

Více tématických článků »