Poradna

V této sekci nám můžete položit otázky týkající se Vašeho podnikání a rovněž zde naleznete nejčastější odpovědi.

Jméno: *
Email: *
Otázka:

Nejčastější otázky a odpovědi

Mění se výše cestovného a stravného v roce 2012?
V roce 2012 se nemění částka náhrady za použití vlastního dopravního prostředku a  ta je 1,00 Kč. Změnily se však částky u průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty a to takto: u benzínu 95 oktanů na 34,90 Kč (2011 – 31.60 Kč), u benzínu 98 oktanů 36,80 Kč (2011 – 33,40 Kč), u nafty na 34,70 Kč (2011 – 30,80 Kč). Mění se částka výše stravného, myšleno daňově uznatelného pro zaměstnance i zaměstnavatele bez dodanění, a to na 64 Kč (5-12 hodin), na 96 Kč (12 – 18 hodin), na 151 Kč (nad 18 hodin).  
Kdy si můžeme dát do nákladů reklamní předměty a dárky?
Reklamní předmět musí souviset s vaší podnikatelskou činností. Potřebujete prokázat, že byly tyto náklady nutné, na provoz vaší výdělečnou činnost a na dosažení alespoň nějakých zisků. Podmínky – cena nebude přesahovat 500 korun bez DPH. Nebude předmětem spotřební daně (netýká se tichého vína) a bude označen názvem obchodní firmy, nebo ochrannou známkou, kterou vlastníte, nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, myšleno neodstranitelně označeno. Takto ve zkratce lze tyto reklamní předměty použít jako daňově uznatelný náklad a plátce si může uplatnit i DPH u tohoto nákladu.
Jsem živnostník, OSVČ a zajímalo by mne, kdy musím platit zálohy na daň z příjmu?
30 tisíc korun je rozhodující částka. Pokud jste platili na dani z příjmu fyzických osob méně, pak zálohy v dalším roce neplatíte. Zálohy se také neplatí v prvním roce, kdy s podnikáním začínáte. Mezi 30 tis a 150 tisíci korunami budete platit dvě zálohy ve výši 40% předchozí daně, v termínech 15.6. a 15.12. Vaše daňová povinnost byla vyšší než 150 tisíc korun, potom budete platit 4 zálohy ve výší 25% předchozí daně, v termínech 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. Zaokrouhlíte na stokoruny nahoru.
Jak je to s převedením a dočerpáním staré dovolené v příštím roce?
Čerpání „staré“ dovolené se v roce 2012 opět změnilo. Zůstává, že zaměstnavatel určuje čerpání veškeré dovolené a to tak, aby optimálně byla vyčerpána v roce, ve kterém na ni nárok vznikl. Pokud jsou zde provozní důvody a jiné, určí zaměstnavatel dočerpání dovolené z minulého roku do konce roku následujícího. Pozor, pokud to však zaměstnavatel neudělá do 30. června tohoto následujícího roku, myšleno písemně, může si čerpání této dovolené určit zaměstnanec sám. Také písemně a také 14 dní předem.  Zaměstnavatel ho v tomto případě nemůže omezovat plánem dovolené.   Dovolená z roku 2011 by jen výjimečně měla přecházet do roku 2013, ale zaměstnanec na ní rozhodně neztrácí nárok. Lze se však na rytmu dovolené domluvit i jinak, pokud je to ve prospěch zaměstnance (implementace Evropské směrnice), například se může se zaměstnavatelem domluvit, že si dovolenou naspoří na několik let dopředu na dlouhodobější pobyt v zahraničí.
Jak naložit se stálými změnami sazeb DPH na přelomu roku 2012/2013 a další roky?
Podnikatelskému prostředí nesvědčí rychlé a stálé změny sazeb DPH a dalších zákonů o účetnictví, daních a podnikání. I my profesionálové, než si jednu změnu uložíme do hlavy, do softwaru, pošleme informaci dál, tak je hned zase vše jinak a podnikatel, který musí hlavně pracovat a vykonávat vlastní podnikatelskou činnost nemá vůbec čas to vstřebávat, zaznamenávat a naučit se to. Řekneme si, jak to  letos od 1.1.2013 je, snížená sazba DPH se z 14% zvyšuje na 15% a základní sazba DPH se zvyšuje z 20% na 21%. Toto by mělo platit, ale víme, jak to je, až do roku 2016, kdy by měla být jednotná sazba DPH  17,5%.  Je složité, jak naložit s navýšením ceny vaší služby nebo výrobku, pokud se budete chtít podbízet zákazníkovi  nezdražíte, ale míra vašeho zisku se prostě sníží a protože je  doba ekonomicky složitá, je otázka, zda si toto nepromítnutí zvýšení sazby do koncové ceny (služby, výrobku) můžete dovolit a zda neskončíte ve velké ztrátě.
Jsem účetní společnosti s.r.o., připravuji také mzdy pro svého zaměstnavatele. V poslední době přicházejí častěji od soudu příkazy na exekuci mzdy zaměstnance. Jak vypadá její výpočet?
Problematika srážek ze mzdy je poměrně složitá a je pravda, že zhoršené ekonomické podmínky přinášejí neuhrazené závazky i u zaměstnanců a následně exekuční příkaz na mzdu tohoto zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen neprodleně srážku uskutečnit, pokud mu to výše mzdy umožňuje. Uvedu příklad výpočtu u nižší mzdy např. 8 015 Kč čistého  (9 007 hrubého). Zajímá nás čistý příjem. Od čisté mzdy odečteme základní nezabavitelnou částku pro rok 2012 a to 8015 – 5 842 = 2 173 Kč. Z částky 2173 Kč zjistíme základní srážku pro exekuci a to bude 1/3 z částky 2 173. Je dělitelná třemi? Není. -1 Kč dostaneme částku 2 172 : 3 = 724Kč. Dobře, víme základní částku exekuce a to 724 Kč. 1/3 odvedeme na exekuci, 1/3 nesmíme, 1/3 si schováváme pro přednostní exekuci státní správy a podobně. Nyní si od čisté mzdy odečteme základní fixní částku, vycházející z životního minima, pro rok 2012 a to 8015 - 8762 = -747Kč. Výsledek je záporný, to znamená, že nad základní 1/3 už nestrhneme zaměstnanci nic.  Při vyšším výdělku se celá částka nad minimum odvede na exekuci. A závěrečný výpočet je  0(částka nad minimum) + 1(koruna  odečtené při :3) + 724(zabavitelná třetina) + 0(rezerva pro přednostní exekuce)  = 725. Znovu 0+1+724+0=725 Kč. Víme nyní, že z čisté mzdy 8 015 Kč našeho zaměstnance odvedeme 725 Kč na exekuci.

Tématické články

Více tématických článků »