Personální agenda a mzdy

Personalistika a mzdy, práce vaší mzdové účetní, výpočet mezd, roční zúčtování daně, vedení mezd a mzdové poradenství – vše v balíčku s vaším vedením daňové evidence či účetnictví najdete pohromadě v naší společnosti ALFA CONTROL s.r.o. Kvalitní personální agenda a mzdy jsou součástí našeho účetního softwaru za příznivé ceny, přesvěčte se v našem ceníku.

Mzdová a personální agenda slučuje odborné znalosti z oblasti personální, právní, mzdové a účetní. Naše zkušenost v oboru vám pomůže přenést se přes všechny tyto oblasti. Na začátku je potřeba mít správné pracovní smlouvy dle platné a aktuální legislativy. Ta se v současné době mění častěji než roční období. Je třeba respektovat práva zaměstnanců, ale také je nutné zvážit i realitu a náklady samotného zaměstnavatele.

Mzdová agenda musí splnit pravidla a povinnosti při jednom zaměstnanci stejně jako při několika stovkách zaměstnanců. Zaměstnance je nutno přihlásit na správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Nejspíše podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Stejný postup zvolíme při odhlášení zaměstnanců a ještě i něco navíc. A během jejich pracovního poměru zpracováváme měsíc co měsíc mzdu každého zaměstnance. Podkladem je jejich předložená docházka, evidují se slevy na dani a různé formy nepřítomnosti.

Nyní je nutné mzdy spočítat. Z pravidelných měsíčních mezd vycházejí povinnosti jako rozeslání přehledů na OSSZ, příslušnou zdravotní pojišťovnu a vyplacení daňového bonusu. Je třeba připravit a rozeslat výplatní pásky, připravit příkaz k úhradě, zpracovat přehled mezd. Jednou za čtvrt roku je třeba spočítat úrazové pojištění zaměstnanců. Všechny jednotlivé částky je nutno zaúčtovat do daňové evidence či účetnictví, aby se mzdy také odrazily v nákladech vašeho podnikání a společností.

I mzdová agenda má své výstupy na konci účetního období ve formě tiskopisů a to Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby pro finanční úřad. Tisknou se také mzdové listy všech zaměstnanců za celý účetní rok a podklady pro OSSZ k evidenci odpracovaných let nároku na důchod.

Během vašeho života jako podnikatele a zároveň zaměstnavatele vás čekají takřka pravidelné kontroly na jednotlivých, již zmíněných institucích. Zastoupíme vás na úřadech na základě plné moci a podkladů, které pro vás zpracováváme. Nemusíte si dělat starosti, ani ztrácet čas. Kompletní zpracování mezd nechte na nás a vy se můžete věnovat své podnikatelské činnosti.

 

Tématické články

Více tématických článků »