Zdravotní pojišťovny mění čísla bankovních účtů od 1.1. 2017 jsou u ČNB

OSVČ, zaměstnavatelé i další plátci zdravotního pojištění budou posílat zálohy a pojistné na zdravotní pojištění na nová čísla účtů. Zdravotní pojišťovny totiž…

OSVČ, zaměstnavatelé i další plátci zdravotního pojištění budou posílat zálohy a pojistné na zdravotní pojištění na nová čísla účtů. Zdravotní pojišťovny totiž nejpozději do 10. 2. 2017 zruší své účty u komerčních bank a vytvoří nové u České národní banky.


Statisíce plátců pojistného na zdravotní pojištění čeká změna. Zdravotní pojišťovny totiž zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky(„ČNB“). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.

Ke změně dochází kvůli novele zákona o rozpočtových pravidlech.

Téměř všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem. Někteří lidé tedy mohou platit pojistné na nové účty již dříve. Níže si nové účty u jednotlivých pojišťoven představíme.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Nové bankovní účty v ČNB založené pro VZP budou vždy začínat na „111“. Číslování bankovních účtů bude pro jednoduchost bez předčíslí. Nové bankovní účty v ČNB budou zřizovány pro každou regionální pobočku VZP. Uvedené musí plátce zohlednit, když si na webových stránkách VZP bude chtít ověřit nové číslo účtu pro platbu pojistného.

Čísla bankovních účtů v ČNB bude VZP plátcům oznamovat dopisem. Dopisy s uvedením správného čísla bankovního účtu rozešle nejpozději na začátku prosince 2016. V tuto dobu začne VZP také tisknout nová čísla bankovních účtů v ČNB na poštovní poukázky typu A, na vyúčtování plátců a na případné platební výměry nebo výkazy nedoplatků.

Shodně jako dosud budou pro výběr pojistného používány samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců, tj. OSVČ a osob bez zdanitelných příjmů („OBZP“), a rovněž účet pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců.

S převedením platebních účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou plátce zadává na příkazu k úhradě. Variabilním symbolem je pro OSVČ a OBZP rodné číslo, případně přidělené ID plátce u cizinců. Variabilním symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem.

V případě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu desetiznakové číslo uvedené na vyměření dluhu a současně do specifického symbolu uvede své rodné číslo nebo IČ doplněné o dva znaky na konci.

Konstantní symbol je vždy při bezhotovostní platbě 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR založila pro plátce pojistného u ČNB tyto nové bankovní účty.

Typ plátce pojistného Číslo účtu Banka Typ platby Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710 ČNB Pojistné
OSVČ, OBZP 2110102031/0710 ČNB Pojistné

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 2117101031/0710.

Povinné používání účtů ČNB pro veřejné zdravotní pojištění platí s účinností od února 2017.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Ke změně bankovních účtů pro platbu pojistného došlo u České průmyslové zdravotní pojišťovny už od 1. 10. 2016.

Bankovní účet pro zaměstnavatele:

 • 2050000761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ29 0710 0000 0020 5000 0761)
 • 2050107761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ77 0710 0000 0020 5010 7761)

Při platbách pojistného za zaměstnavatele věnujte zvýšenou pozornost při uvádění správného variabilního symbolu, který je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.

Konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Bankovní účet pro OSVČ:

 • 2050203761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ14 0710 0000 0020 5020 3761)
 • 2050406761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ96 0710 0000 0020 5040 6761)

Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Bankovní účet pro OBZP:

 • 2050502761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ33 0710 0000 0020 5050 2761)

Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Bankovní účet pro platby penále (účet je shodný pro všechny plátce pojistného – zaměstnavatele, OSVČ i OBZP):

 • 2055004761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ31 0710 0000 0020 5500 4761)

Variabilní i konstantní symbol je stejný jako u platby pojistného.

V případě, že plátce již obdržel kontrolní zprávu, výzvu k úhradě dlužného pojistného a dlužného penále, výkaz nedoplatků, případně je sjednaný splátkový kalendář, jsou platné níže uvedené bankovní účty. Tyto účty jsou shodné pro všechny plátce pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP).

Platby dlužného pojistného:

 • 2050705761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ18 0710 0000 0020 5070 5761)

Platby dlužného penále – penále vyčíslené v kontrolní zprávě nebo ve výzvě, vyměřené výkazem nedoplatků, podle sjednaného splátkového kalendáře:

 • 2055207761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ16 0710 0000 0020 5520 7761)

Platby náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod):

 • 2050609761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBANCZ81 0710 0000 0020 5060 9761)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Bankovní spojení – číslo účtu pro platby pojistného platné od 1. 1. 2017: 2070101041/0710.

Do 31. 12. 2016 zasílejte své platby na stávající číslo účtu: 10006-18432071/0100.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2010201091/0710

Pro mezinárodní platební styk:

 • IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
 • SWIFT: CNBACZPP

Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty: 2010500091/0710

Pro mezinárodní platební styk:

 • IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091
 • SWIFT: CNBACZPP

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí jako variabilní symbol platby své rodné číslo, jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou).

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je osmimístné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava a, není-li speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet je deset míst (výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. „0000123400“). Konstantním symbolem platby je 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou).

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna („RBP“) má nově založené účty, jejichž přehled naleznete níže. Tyto účty jsou již aktivní a lze je používat.

Oproti dřívějším letům je důležitou změnou zřízení samostatného účtu, na který budou odvádět pojistné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a jiného účtu pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP – samoplátci):

 • OSVČ: 2130203761/0710
 • OBZP: 2130502761/0710

Veškeré platby doporučuje RBP hradit bankovním převodem, nejlépe trvalým příkazem nebo v hotovosti složenkou u České pošty.

Bez poplatků můžete platby uhradit na všech kontaktních místech RBP. Nově lze k platbě využít platební terminály, které naleznete na všech expoziturách ve Frýdku-Místku, Havířově, Hodoníně, Karviné, Kopřivnici, Kroměříži, Opavě, Ostravě i Valašském Meziříčí, na jednatelstvích v Orlové, Ostravě-Hrabůvce a Ostravě-Porubě i v pokladně na ředitelství.

Platba zaměstnavatele:

 • číslo účtu: 2130000761/0710
 • IBAN: CZ06 0710 0000 0021 3000 0761
 • BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
 • variabilní symbol: číslo plátce (obvykle IČ + 00)

Platba OSVČ:

 • číslo účtu: 2130203761/0710
 • IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
 • BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
 • variabilní symbol: rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)

Platba OBZP:

 • číslo účtu: 2130502761/0710
 • IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761
 • BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
 • variabilní symbol: rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)

Platba penále a pokuty:

 • číslo účtu: 2131409761/0710
 • IBAN: CZ18 0710 0000 0021 3140 9761
 • BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
 • variabilní symbol: dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků

Platba dlužného pojistného:

 • číslo účtu: 2130801761/0710
 • IBAN: CZ29 0710 0000 0021 3080 1761
 • BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
 • variabilní symbol: dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků

Platba náhrady nákladů na zdravotní služby:

 • číslo účtu: 2131601761/0710
 • IBAN: CZ86 0710 0000 0021 3160 1761
 • BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
 • variabilní symbol: dle textu v písemnosti, výzvě k úhradě

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Klienti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda („ZPŠ“) zasílají platby pojistného na nový účet již od 1. 10. 2016.

Nové bankovní spojení pro platby pojistného: 2092101181/0710

Bankovní spojení pro platbu pojistného u zaměstnavatele:

 • číslo účtu: 2092101181/0710
 • variabilní symbol: IČ zaměstnavatele
 • konstantní symbol: 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
 • specifický symbol: 200, v případě, že není určeno plátci jinak
 • platba ze zahraničí: CZ67 0710 0000 0020 9210 1181
 • SWIFT: CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu penále u zaměstnavatele:

 • číslo účtu: 2091504181/0710
 • variabilní symbol: IČ zaměstnavatele
 • konstantní symbol: 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
 • specifický symbol: 200, v případě, že není určeno plátci jinak
 • platba ze zahraničí: CZ92 0710 0000 020 9150 4181
 • SWIFT: CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu pojistného – OSVČ:

 • číslo účtu: 2092101181/0710
 • variabilní symbol: rodné číslo plátce
 • konstantní symbol: 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
 • specifický symbol: 230, v případě, že není určeno plátci jinak
 • platba ze zahraničí: CZ67 0710 0000 0020 9210 1181
 • SWIFT: CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu penále – OSVČ:

 • číslo účtu: 2091504181/0710
 • variabilní symbol: rodné číslo plátce
 • konstantní symbol: 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
 • specifický symbol: 230, v případě, že není určeno plátci jinak
 • platba ze zahraničí: CZ92 0710 0000 0020 9150 4181
 • SWIFT: CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu pojistného – OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů):

 • číslo účtu: 2092101181/0710
 • variabilní symbol: rodné číslo plátce
 • konstantní symbol: 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
 • specifický symbol: 240, v případě, že není určeno plátci jinak
 • platba ze zahraničí: CZ67 0710 0000 0020 9210 1181
 • SWIFT: CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu penále – OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů):

 • číslo účtu: 2091504181/0710
 • variabilní symbol: rodné číslo plátce
 • konstantní symbol: 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
 • specifický symbol: 240, v případě, že není určeno plátci jinak
 • platba ze zahraničí: CZ92 0710 0000 0020 9150 4181
 • SWIFT: CNBACZPP

 

zdroj portál programu Pohoda


Tématické články

Více tématických článků »