Horko a nápoje na pracovišti

Jako každý letní čas varoval Český hydrometeorologický ústav před vysokými teplotami na většině území České republiky. Zaměstnanci tak mohou být při práci…

Jako každý letní čas varoval Český hydrometeorologický ústav před vysokými teplotami na většině území České republiky. Zaměstnanci tak mohou být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už při vlně veder v roce 2013 informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví vydalo k prvnímu letošnímu tropickému dni tiskovou zprávu a v loňských horkých dnech zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR nazvané Horko a ochrana zdraví při práci.

Zajištění pitného režimu
Povinnost zaměstnavatelů dbát na dostatečný přísun tekutin pro své zaměstnance je dána hned několika předpisy. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ukládá zaměstnavateli zajistit takové pracovní podmínky na pracovišti, které umožňují bezpečný výkon práce. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pak konkrétně stanoví, že pracoviště musí být zásobováno vodou. Zaměstnavatel je povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc (např. v případě poleptání). Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se podle § 113 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, řídí také zákoníkem práce a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Ochranné nápoje
Zákonem č. 309/2006 Sb. byla také vláda zmocněna vydat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V něm se mimo jiné konkrétně upravují bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem. Na pracovištích, kde jsou zaměstnanci vystaveni tepelné zátěži a není možné ji odstranit, musí zaměstnavatel přijmout opatření, kterými minimalizuje nepříznivé dopady vysokých teplot. Jedním z těchto opatření je poskytnutí vhodných ochranných nápojů. Podle § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených z organizmu za směnu potem a dýcháním. V nařízení vlády je definováno, jak se v konkrétních případech vypočítá ztráta tekutin při zátěži teplem a kterým kategoriím zaměstnanců se ochranné nápoje poskytují. V případě, že jde o práci zařazenou podle nařízení č. 361/2007 Sb. do třídy I až IIIa, poskytuje se jako ochranný nápoj pitná voda. U prací třídy IIIb až V, tedy zejména u náročnějších fyzických prací nebo na pracovištích, kde není možné odstranit tepelnou zátěž (např. řidiči MHD), se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná. U většiny zaměstnanců tedy zaměstnavatelé nemusí kupovat speciální nápoje, stačí normální pitná voda. Firmám ale nic nebrání, aby třeba v rámci benefitů zaměstnancům poskytovaly například ovocné nápoje nebo minerální vody.
O bezplatném poskytování ochranných nápojů by se zaměstnavatel měl poradit s lékařem. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, ochranné nápoje pro mladistvé pochopitelně nesmí obsahovat žádný alkohol.
Odkazy:
Informaci MPSV “S pitným režimem pomůže zaměstnavatel. Nejen v horku.” najdete zde.
Tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 6. 2016 najdete zde.
Upozornění hlavního hygienika ČR na téma “Horko a ochranné nápoje při práci” najdete zde.
Plné znění upozornění hlavního hygienika ČR k nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, najdete zde.
zdroj  alfa9

Tématické články

Více tématických článků »