Zálohy na sociální pojištění OSVČ přelomu 2013/2014

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a máme nízký zisk, nemusíme zálohy vůbec platit v případě že rozdíl mezi příjmy a výdaji…

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a máme nízký zisk, nemusíme zálohy vůbec platit v případě že rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2012 byl nižší než 60 328 Kčaž do podání Přehledu za rok 2013.

Měsíčně musíme platit zálohu alespoň ve výši, která nám vyšla v posledním přehledu příjmů.

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí, nelze si je tedy předplatit.

Pokud s podnikáním začínáme nebo když nám v přehledu příjmů za loňský rok vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy:

minimální zálohy při do podání přehledu za 2013 (většinou do března 2014) od podání přehledu za 2013 (většinou od dubna 2014)
vedlejší činnosti 756 757
hlavní činnosti 1890 1894

Tématické články

Více tématických článků »