Daně a daňová přiznání

Daňové poradenství a daně jsou komplexní službou jejímž cílem je, aby klient platil daně jen v nezbytně nutné míře. Jde o správné uplatňování daňových zákonů při hledání nejvýhodnějších podnikatelských rozhodnutí. Daňový poradce, člen Komory daňových poradců, a jeho profesionální přístup minimalizuje riziko našich klientů při plnění daňových povinností.

Daňové služby zahrnují

 • Testování daňově uznatelných nákladů a výdajů při vedení daňové evidence a účetnictví.
 • Upozorňování klienta na daňové termíny splatnosti daní a záloh.
 • Podání ohledně plnění platebních povinností, posečkání daně, povolení splátek.
 • Aktuální informování o daňových změnách a novinkách.
 • Daňová optimalizace a minimalizace daňového zatížení klienta v rámci zákonných norem.
 • Zastupování při jednání se správcem daně, orgány sociálního a zdravotního pojišťení.
 • Možnost odložení lhůty podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob.

Vypracujeme daňová přiznání

 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • přiznání k dani fyzických osob
 • přiznání k dani právnických osob
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani z nemovitosti
 • přiznání k daní z převodu nemovitosti
 • příznání k dani dědické
 • přiznání k dani darovací

Tématické články

Více tématických článků »