Sleva na dani pro pracující důchodce bude přiznána i za rok 2013

O přiznání základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům se už napsalo hodně. Sleva byla pro poživatele starobních důchodů zrušena od 1. 1….

O přiznání základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům se už napsalo hodně. Sleva byla pro poživatele starobních důchodů zrušena od 1. 1. 2013 novelou zákona o daních z příjmů. K 4. 8. 2014 bylo příslušné ustanovení zákona zrušeno nálezem Ústavního soudu a sleva byla důchodcům znovu přiznána, ovšem jen za rok 2014 . Nyní Finanční správa zanalyzovala další nedávný nález Ústavního soudu a dospěla k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude aplikovat ani za rok 2013.

Ústavní soud se zabýval stížností penzistky z Prahy a v rozsudku zrušil rozhodnutí Finančního úřadu, který přiznání slevy za rok 2013 zamítl. Následně soud nižší instance přiznal jinému důchodci nárok na uplatnění slevy za rok 2013. Ministerstvo financí, resp. Finanční správa, pak na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu č. I ÚS 2340/2013 rozhodlo neaplikovat ustanovení zákona, které bylo zrušeno až v srpnu letošního roku, ani na rok 2013, kdy bylo platné.

Ústavní soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat ustanovení, které bylo, i když až dodatečně, označeno jako neústavní.
Všichni důchodci, kteří za rok 2013 neuplatnili základní slevu na poplatníka podle § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992. Sb., o daních z příjmů, tak mohou slevu uplatnit a to následujícími způsoby:
  • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.
  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.
  • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.
Lhůta, ve které mohou poplatníci nárok na slevu na dani takto uplatnit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň.
Čerpáno z tiskové zprávy, kterou Finanční správa oznámila nárok na uplatnění slevy za rok 2013
zdroj Alfa9

Tématické články

Více tématických článků »