Přiznání k dani z příjmů – sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte byla asi největší změnou a novinkou loňských daňových přiznání. I letos mohou rodiče předškolních dětí této slevy využít, pokud…

byla asi největší změnou a novinkou loňských daňových přiznání. I letos mohou rodiče předškolních dětí této slevy využít, pokud své dítě umístí v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. A díky navýšení minimální mzdy si mohou dokonce od vypočtené daně odečíst o 700 korun víc než vloni. Slevu za umístění dítěte zavedl v roce 2014 do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nový zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

O zákonu č. 247/2014 Sb., tzv. zákonu o dětské skupině, jsme psali již v průběhu jeho schvalování (článek najdete zde). Zákonkromě svého hlavního cíle, kterým je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin, přinesl také daňové zvýhodnění pro rodiče dětí předškolního věku. Do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizující pátou částí zákona o dětských skupinách vložen nový paragraf 35bb nazvaný Sleva za umístění dítěte.
Rodiče si mohou snížit již vypočtenou daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v zařízení určeném pro péči o dítě předškolního věku, tedy v mateřské škole nebo i v dětské skupině, či v jakémkoliv zařízení pečujícím o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám. Odečíst si rodiče mohou jen částku vynaloženou za pobyt dítěte v zařízení, nikoliv výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování nebo dopravu.Maximální výše slevy za umístění dítěte je ohraničena výší měsíční minimální mzdy, za rok 2015 jde tedy o maximálně 9200 korun. Nárok na slevu musí rodiče prokázat potvrzením o skutečné výši zaplacených poplatků, které vystaví školka nebo dětská skupina. Potvrzení pak rodič přiloží k daňovému přiznání. Slevu může uplatnit jen jeden rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Slevu za umístění dítěte nemůže využít prarodič, pokud mu dítě není svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
Sleva za umístění dítěte se i v případě zaměstnanců uplatňuje jen jednou ročně, vždy až po skončení kalendářního roku, nikoliv měsíčně po dvanáctinách, jako je tomu u slevy na vyživované dítě. Protože jde o slevu na dani, odečítá se částka přímo z vypočtené daně, ne jen ze základu daně. Sleva ale není tzv. bonusem, rodiče si tedy odečtou jen částku do výše odvedené daně. Pokud bude jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou.
Slevu si mohou bez jakýchkoliv omezení odečíst i živnostníci, kteří uplatňují výdajové paušály. Pouze v případě, že podnikatel uvede výdaje za předškolní zařízení ve svých nákladech vynaložených na dosažení a udržení příjmů, nemůže již slevu za umístění dítěte uplatnit.
Daňovou slevu na vyživované dítě podle § 35c zákona o daních z příjmů sleva za umístění dítěte nijak neruší ani neomezuje. Podrobnosti k uplatnění nové slevy vydalo již na začátku loňského roku Generální finanční ředitelství (najdete zde).
zdroj: zpravy.alfa9

Tématické články

Více tématických článků »