Přiznání k dani z příjmů – sleva na dítě

Nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě patří mezi slevy na dani, protože se odečítá z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Toto zvýhodnění…

Nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě patří mezi slevy na dani, protože se odečítá z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Toto zvýhodnění lze ale uplatnit nejen formou slevy na dani, ale i formou daňového bonusu. To znamená, že pokud je vypočtená daň nižší než výše nároku na daňové zvýhodnění, nejenže poplatník nezaplatí žádnou daň, ale stát mu ještě při splnění určitých podmínek rozdíl vyplatí. Poplatníci využívající tzv. výdajových paušálů ale nemají na toto daňové zvýhodnění nárok.

Sleva na dani
Slevu na vyživované dítě si může poplatník podle § 35c zákona o daních z příjmů odečíst na každé vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na nezletilé nebo studující dítě do věku 26 let může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící s ním ve společné domácnosti, a navíc pouze za měsíce, ve kterých byly splněny všechny potřebné podmínky. Přičemž v měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může uplatnit i nerezident ČR, ale pouze v případě, že nejméně 90 % všech jeho zdanitelných příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky.
Podle § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si poplatníci, kteří využívají tzv. výdajové paušály, nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně (psali jsme v samostatném článku).
Letos v daňových přiznáních za rok 2015 poplatníci poprvé budou odčítat odlišné částky na první, druhé a třetí a každé další dítě. Zvýšení daňového zvýhodnění rodin přinesla jako jednu z mnoha změn rozsáhlá novela č. 267/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Od 1. ledna 2015 již tedy není výše daňové slevy na vyživované dítě pro všechny děti jednotná (psali jsme v samostatném článku). Daňová sleva na první dítě zůstala v roce 2015 beze změny, tedy ve výši 1117 Kč měsíčně nebo 13 404 Kč ročně. Za druhé dítě si ale rodiče nově mohou odečíst z daní o 200 Kč měsíčně víc, tedy 1317 Kč měsíčně nebo 15 804 Kč ročně. Na třetí a každé další dítě je možné z daní odečíst dokonce o 300 Kč víc, tedy 1417 Kč měsíčně nebo 17 004 Kč ročně. Rodina se dvěma dětmi si tak v letošním daňovém přiznání za rok 2015 polepší o 2400 Kč ročně, se třemi dětmi o 6000 Kč ročně. Pro rok 2016 již Poslanecká sněmovna schválila další navýšení slev na děti (psali jsme zde) a vláda oznámila, že i pro rok 2017 počítá s navýšením daňového zvýhodnění na vyživované děti.
Daňový bonus
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je jedinou slevou na dani, kterou lze uplatnit i formou daňového bonusu. Nárok na slevu tedy může být vyšší než vypočtená částka daně a jeho odpočtem může vzniknout záporná částka, tzv. daňový bonus, který pak stát za určitých podmínek poplatníkovi vyplatí. Maximální výše daňového bonusu činí 60 300 Kč za rok. Daňový bonus se nepřizná, pokud činí méně než 100 Kč. Podmínku pro výplatu bonusu je dosažení zdanitelného příjmu podle § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů v celkové výši nejméně 55 200 Kč, jde o šestinásobek minimální mzdy platné k 1. 1. 2015. Možností, která ale není příliš využívána, je i to, že pokud rodiče nedosahují příjmů, při kterých by jim vznikal nárok na slevu či bonus, mohou zvýhodnění na dítě uplatnit i prarodiče, pokud takové příjmy mají a bydlí s dítětem ve společné domácnosti.
zdroj: zpravy.alfa9

Tématické články

Více tématických článků »