Přiznání k dani z příjmů – kniha jízd nebo paušální výdaj

Přiznání k dani z příjmů – kniha jízd nebo paušální výdaj   Už od roku 2010 mají podnikatelé možnost volby, zda do…

Přiznání k dani z příjmů – kniha jízd nebo paušální výdaj

 

Už od roku 2010 mají podnikatelé možnost volby, zda do daňového přiznání uvedou skutečné náklady na provoz motorového vozidla podle knihy jízd, nebo zda uplatní paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem.

Kniha jízd je doklad, do kterého podnikatel zaznamenává údaje o jízdách automobilu v obchodním majetku firmy nebo soukromého vozu, který využívá pro svou podnikatelskou činnost. Ke snížení administrativní zátěže spojené s vedením knihy jízd byla od roku 2010 zavedena možnost pro malé a střední podnikatele s nejvýše třemi služebními vozy zrušit knihu jízd a místo toho odečítat paušálně 5000 korunměsíčně za každé auto. Pokud ale služební auto nevyužívají výlučně k podnikání, mohou si odečíst měsíčně nejvýše 4000 korun. Snížený paušál je možné uplatnit maximálně na jedno vozidlo. Rozhodnutí, zda vést knihu jízd a uplatňovat skutečné výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů, anebo zda uplatnit paušální odpočet podle § 24 odst. 2 písm. zt), je pouze na poplatníkovi. V průběhu zdaňovacího období ale nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních příjmů a naopak.
Paušál lze odečíst jen za ty měsíce, kdy poplatník vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Paušální výdaj na dopravu lze použít pro silniční motorová vozidla prokazatelně zatříděná do kategorií L, M a N podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., která je od 1. 1. 2015 prováděcím předpisem k zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Plátci DPH pozor!
Ministerstvo financí vydalo vzápětí po zavedení možnosti paušálních odpočtů stanovisko, ve kterém upozorňuje, že tento způsob odpočtu nákladů na provoz vozidla nebyl zohledněn v zákoně o DPH. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a tato ustanovení zůstala nezměněna. Nadále tedy platí, že pokud podnikatel uplatňuje nárok na odpočet DPH u pohonných hmot, musí doložit jejich nákup daňovým dokladem a prokázat, že vozidlo použil pro podnikání.
Pokud se tedy u daně z příjmů rozhodnete pro paušální odpočet a zároveň chcete uplatnit nárok na odpočet DPH, nezapomeňte, že i nadále musíte archivovat daňové doklady za nákup pohonných hmot a prokázat, že tyto pohonné hmoty jste skutečně použili pro ekonomickou činnost. Zda kvůli DPH povedete klasickou knihu jízd, nebo zvolíte jiný způsob dokladování, je čistě na vás. Zákon o DPH konkrétně neurčuje, jaké důkazní prostředky musí plátce daně předložit, nicméně oznámení o použití paušálních výdajů je pro uplatnění nároku na odpočet DPH nedostačující.
zdroj: zpravy.alfa9

Tématické články

Více tématických článků »