Snížení limitu pro platby v hotovosti

Dalším předpisem, který nedávno vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 261/2014 Sb,, kterou se mění některé zákony v oblasti finančního trhu….

Dalším předpisem, který nedávno vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 261/2014 Sb,, kterou se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Konkrétně novela mění tři zákony. Nejvýraznější změnou, kterou novela č. 261/2014 Sb.. obsahuje, je snížení limitu pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Snížení limitu začne platit od 1. prosince 2014.

Snížení limitu pro platby v hotovosti je obsaženo v části druhé novely č. 261/2004 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Limit pro povinné bezhotovostní platby klesne z dosavadních 350.000 korun na 270.000 korun a bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit. Snížení limitu má podle vlády snížit riziko korupce.

Novelou se také mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, do kterého zavádí evropskou směrnici, podle níž se platby v eurech budou muset provádět podle standardů SEPA. SEPA (Jednotná oblast pro platby v eurech) má vytvořit jednotný evropský platební prostor, který zajistí shodné podmínky pro zpracování bezhotovostních převodů, přímých inkas a karetních obchodů v Evropské unii. Standardy SEPA budou pro ČR závazné od roku 2016, stejně jako pro ostatní země, kde se naplatí eurem.
Třetím zákonem, který je novelou č. 261/2004 Sb.. měněn, je zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Novela reaguje na fakt, že novým občanským zákoníkem byla zrušena část zákona o pojistné smlouvě, která obsahovala i potřebné ustanovení o informačních povinnostech vůči klientům pojišťoven. A právě obsah tohoto zrušeného ustanovení se nyní novelou zařazuje do zákona o pojišťovnách a zprostředkovatelích.
Jednotlivé části novely č. 261/2014 Sb. začnou platit k různým datům. Druhá část, která snižuje limity pro platby v hotovosti, nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. prosince 2014.
zdroj Alfa9

Tématické články

Více tématických článků »